Aktualności

Międzynarodowa konferencja LiveNutrition – „Racjonalne żywienie zwierząt na obszarach wiejskich”

23 września 2016 odbyła się, organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Międzynarodowa Konferencja LiveNutrition – „Racjonalne żywienie zwierząt na obszarach wiejskich”

Uczestnicy konferencji, zarówno z Polski jaki z zagranicy, w czasie jej trwania mogli zapoznać się z podstawowymi założeniami projektu oraz jego rezultatami – wytworzonymi w czasie trwania projektu głównymi produktami – platformą e-learningowa oraz podręcznikiem. Ku nieskrywanej satysfakcji Organizatorów i Konsorcjum realizującego projekt LiveNutrition przedstawione rezultaty pracy intelektualnej spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem i dużym zainteresowaniem, zwłaszcza osób, które zawodowo związane są z zagadnieniami dotyczącymi żywienia zwierząt i chciały by w tym zakresie podnosić swoje wiedzę, umiejętności i kompetencje. Pozytywny odbiór wytworzonych produktów, również ze strony osoby bezpośrednio związanych z edukacją specjalistyczną – nauczycieli akademickich uczelni o charakterze rolniczym i nauczycieli szkół zawodowych – jest dodatkowym potwierdzeniem, że wytworzone materiały dydaktyczne stanowić mogą doskonałe narzędzia do pracy ze studentami i uczniami – zarówno ze względu na profesjonalnie przygotowane treści jak również zastosowane innowacyjne metody ich przekazywania.  

Wszystkim uczestnikom konferencji – zarówno wykładowcom jak i przedstawicielom grup docelowych Organizatorzy serdecznie dziękują za ciekawe wykłady oraz żywą i konstruktywną dyskusję.