Aktualności

Krótkoterminowe programy szkoleniowe dla pracowników instytucji partnerskich

W ramach projektu LiveNutrition "Rational Livestock Nutrition in Rural Areas", realizowanego ze środków unijnych programu Erasmus+ KA2 Szkolenia i kształcenie zawodowe, w okresie od 05/12 do 16/12/2016 odbyły się krótkoterminowe programy szkoleniowe dla pracowników instytucji partnerskich. Szkolenia zrealizowane zostały w czterech krajach partnerskich: Polsce (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Turcji (Onsekiz Mart Uniwersytet w Çanakkale), Włoszech (Confederazione Italiana Agricoltori dell Umbria w Perugii) oraz Rumunii (National Research Development Institute  for Animal Biology and Nutrition). 

Cykl krótkoterminowych programów szkoleniowych dla pracowników instytucji partnerskich miał na celu wymianę dobrych praktyk, know-how oraz doświadczeń w zakresie racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich, szkoleń zawodowych i metod zwiększających skuteczność transferu wiedzy akademickiej na tereny wiejskie. Pracownicy uczestniczący w szkoleniach projektu Erasmus+ LiveNutrition mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi strategiami żywienia różnych gatunków zwierząt gospodarskich realizowanymi w krajach partnerskich mającymi na celu optymalizację produkcji zwierzęcej poprzez zwiększenie jej opłacalności i ograniczenie negatywnego wpływu tej produkcji na środowisko naturalne. Szeroko dyskutowane były kwestie dyseminacji głównych produktów projektu – platformy e-learningowej i kompendium „Racjonalne żywienie zwierząt na obszarach wiejskich”. W tym celu zorganizowano szereg międzynarodowych spotkań z grupami docelowymi projektu: farmerami, producentami pasz, weterynarzami oraz uczniami rolniczych szkół zawodowych, których celem było zapewnienie możliwie największego oddziaływania projektu na grupy docelowe, jak również możliwie najdłuższego wykorzystania platformy e-learningowej po zakończeniu projektu.

Uczestnictwo w międzynarodowych szkoleniach pracowników instytucji partnerskich poza wymiernymi korzyściami dla jakości realizowanego projektu, a przede wszystkim uzyskanych w trakcie jego realizacji produktów, pociągnęło za sobą wiele tzw. wartości dodanych wśród których nie sposób pominąć zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności pracowników biorących udział w szkoleniu oraz nawiązania nowych kontaktów zawodowych, które miejmy nadzieję w przyszłości zaowocują współpracą i realizacją nowych projektów. 

 

W ramach projektu LiveNutrition "Rational Livestock Nutrition in Rural Areas", realizowanego ze środków unijnych programu Erasmus+ KA2 Szkolenia i kształcenie zawodowe, w okresie od 05/12 do 16/12/2016 odbyły się krótkoterminowe programy szkoleniowe dla pracowników instytucji partnerskich. Szkolenia zrealizowane zostały w czterech krajach partnerskich: Polsce (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Turcji (Onsekiz Mart Uniwersytet w Çanakkale), Włoszech (Confederazione Italiana Agricoltori dell Umbria w Perugii) oraz Rumunii (National Research Development Institute  for Animal Biology and Nutrition). Cykl krótkoterminowych programów szkoleniowych dla pracowników instytucji partnerskich miał na celu wymianę dobrych praktyk, know-how oraz doświadczeń w zakresie racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich, szkoleń zawodowych i metod zwiększających skuteczność transferu wiedzy akademickiej na tereny wiejskie. Pracownicy uczestniczący w szkoleniach projektu Erasmus+ LiveNutrition mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi strategiami żywienia różnych gatunków zwierząt gospodarskich realizowanymi w krajach partnerskich mającymi na celu optymalizację produkcji zwierzęcej poprzez zwiększenie jej opłacalności i ograniczenie negatywnego wpływu tej produkcji na środowisko naturalne. Szeroko dyskutowane były kwestie dyseminacji głównych produktów projektu – platformy e-learningowej i kompendium „Racjonalne żywienie zwierząt na obszarach wiejskich”. W tym celu zorganizowano szereg międzynarodowych spotkań z grupami docelowymi projektu: farmerami, producentami pasz, weterynarzami oraz uczniami rolniczych szkół zawodowych, których celem było zapewnienie możliwie największego oddziaływania projektu na grupy docelowe, jak również możliwie najdłuższego wykorzystania platformy e-learningowej po zakończeniu projektu.Uczestnictwo w międzynarodowych szkoleniach pracowników instytucji partnerskich poza wymiernymi korzyściami dla jakości realizowanego projektu, a przede wszystkim uzyskanych w trakcie jego realizacji produktów, pociągnęło za sobą wiele tzw. wartości dodanych wśród których nie sposób pominąć zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności pracowników biorących udział w szkoleniu oraz nawiązania nowych kontaktów zawodowych, które miejmy nadzieję w przyszłości zaowocują współpracą i realizacją nowych projektów.