Fundamentare

Lipsa de cunoștințe și de suficientă pregătire în furajarea animalelor duce la creșterea costurilor producției animale.

Greșelile de nutriție limitează exploatarea potențialului genetic al animalelor, afectează negativ sănătatea și performanțele animalelor, ceea ce duce la pierderi financiare considerabile. Mai mult, substanțele nutritive nedigerate din rațiile animalelor prezintă riscul de contaminare a mediului. Este de aceea nevoie de transferul de pregătire și de cunoștințe despre noile sisteme de furajare a animalelor și de producție a furajelor, cu accent pe aspectele financiare, fiziologice și de mediu a creșterii animalelor.

Last modified: Monday, 9 January 2017, 11:18 AM