Scopuri

  • dezvoltarea de metode și materiale educaționale inovative (platformă educațională electronică interactivă, manual) în domeniul furajării raționale a animalelor de fermă și a calității furajelor;
  • întărirea viabilității creșterii animalelor și scăderea migrării tinerilor din zonele rurale spre zonele urbane prin îmbunătățirea calității vieții la țară.

Toate produsele proiectului vor fi dezvoltate de experți cu experiență îndelungată în nutriția animalelor și în științele înrudite. Rezultatele vor permite transferul de cunoștințe, bune practici și inovare în agricultură, cu referire specială la alimentația animalelor de fermă. Materialele educative dezvoltate în timpul proiectului vor permite implementarea celor mai recente și optimizate soluții de nutriție a animalelor și de management durabil al resurselor de apă și furaje (cele mai bune și mai inovative practici). Rezultatele așteptate ale proiectului ”Nutriție Animală Rațională în Zonele Rurale” sunt deja clar legate de Programele de Dezvoltare Rurală pentru 2014-2020 și asociate politicilor naționale de dezvoltare rurală din țările participante.

Last modified: Monday, 9 January 2017, 11:20 AM