Gerekçe

olmadığından verimli hayvansal üretim yapılamamaktadır. Yanlış besleme genetic potansiyeli baskılamakta, hayvan sağlığını etkilemekte ve finansal maliyeti artırmaktadır. Bu da ürün kayuplarını ve hatta sindirilmeyen maddeler nedeniyle çevresel problemleri de beraberinde getirmektedir.Bu nedenle bilgi ve becerilerin transferine ve yeni hayvan beslme sistemlerinin kırsal alnalar için oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu çevre koruma için de önemlidir.

Last modified: Monday, 9 January 2017, 1:38 PM