Amaçlar

  • Yenilikçi metotlar geliştirmek ve öğrenme/eğitim materyali ( interaktif e-öğrenme platform, el kitabı) gibi ürünleri bu alanda geliştirmek,
  • hayvansal üretimi geliştirerek kırsal alanlardan göçü azaltmak, kırsal alanda yaşam koşullarını iyileştirmek. 

Bütün proje ürünleri hayvan besleme alanında uzman kişilerce geliştirilecektir. Sonuçlar bilgi tansferi, iyi uygulamalar ve tarımda yenilik, özellikle rasyonel hayvan beslem alanında olacaktır.  Proje süresince geliştirilen müfredat ve öğrenme materyalleri hayvan beslemede problem çözme odaklı ve suyun sürdürülebilir kullanımı, yem maddelerinin (en iyi ve yenilikçi uygulama) kullanımını sağlayacaktır. Projenin beklenen sonuçları  2014-2020 Kırsal Kalkınma Programları için uygun olacak ve ulusal kırsal kalkınma programları ihtiyaçlarını da karşılayacaktır.

Last modified: Monday, 9 January 2017, 1:41 PM