Kontakt

Koordynator projektu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. C.K Norwida 25

50-375 Wroclaw

NIP: 896-000-53-54

REGON: 000001867


Osoba kontaktowa: dr Barbara Król

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

ul. Chełmońskiego 38d

51-630 Wrocław

e-mail: barbara.krol@upwr.edu.pl

Last modified: Wednesday, 22 March 2017, 8:12 AM